På denne workshop vil der blive arbejdet med intuitiv tydning af kort.

Der vil blive åbnet op for dine intuitive evner, hvor kortene bliver brugt som et redskab til at skabe kontakten imellem dine evner og den du læser kortene for.

Der vil blive undervist i symboler, farver og betydninger af tal.